Dátum a čas konania volieb do Európskeho parlamentu 
je dňa 25. mája, t.j. v sobotu od 7:00 do 22 hod.

Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý:
- má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku

a občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý:
- má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.


Prílohy na stiahnutie

Informácia pre voliča do EP