Vážení občania!

 

Dňa 4. novembra 2017 sa uskutočnia voľby do orgánov samosprávnych krajov.

Volebné miestnosti sa pre voličov otvoria o 7:00 hod. a zostanú otvorené do 22:00 hod.

V našej obci bol vytvorený 1 volebný okrsok. Volebnou miestnosťou je sála kultúrneho domu v Rudlove.