Zaujímavosti


V obci Rudlov sa na gréckokatolíckej fare 20.12.1817 narodil národný buditeľ a
spoluzakladateľ Matice Slovenskej A. I. Dobriansky. Študoval filozofiu a právo. Štúdiá
ukončil na Banskej akadémii v Banskej Štiavnici, kde pôsobil ako banský inžinier.
V 50-tych 19. storočia rokoch bol Dobriansky zvolený za poslanca Uhorského snemu, kde mu
však Maďari znemožnili predniesť svoju reč. Tá bola zverejnená v tlači v roku 1861.
Dobriansky v nej žiadal rovnosť v jazyku a dokazoval, že Slovania osídlili uhorskú zem ešte
pred príchodom Maďarov.
- Medzi Rudlovom a Hlinným je slaná voda a liečivé bahno. V minulosti tam boli
postavené menšie kúpele, ktoré však boli ešte pred prvou svetovou vojnou zničené.
- Severozápadne od obce sa nachádzajú dva pramene železitej kyselky. Prameň zo
štôlne vyteká zo zasypanej banskej štôlne. Nový prameň sa nachádza proti potoku a je
hojne využívaný okoloidúcimi návštevníkmi.
- Medzi obcami Rudlov a Soľ je ložisko kamennej soli, ktoré je súčasťou Zbudského
súvrstvia. Soľné telesá tvoria mohutné šošovky. Hĺbka ich uloženia je od 270 do 450 m.
- Katastrom obce prechádza diaľková cykloturistická trasa ALŽBETA.