Vítame Vás na stránkach obce Rudlov !

 

 Untitled 7Katastrálne územie obce Rudlov má rozlohu 1605 ha a rozprestiera sa v Podslanskej pahorkatine. Stred obce sa nachádza vo výške 201 m a chotár vo výške 155 až 961 m. Klimaticky patrí Rudlov do teplej oblasti s mierne vlhkou, relatívne chladnou zimou. Má hnedé lesné a nivné pôdy, v západnej časti rozsiahle dubové a bukové lesy.
 

 Obec Rudlov má 687 obyvateľov a susedí s troma obcami. Na severe je to Hlinné, na juhu Zámutov a na východe je to obec Soľ, s ktorou Rudlov takmer stavebne splynul. Stredom obce preteká Slaný potok. Maximálny prietok dosahuje v marci, v období topenia sa snehu. Pri obci Soľ sa vlieva do rieky Topľa.

 

obecn rad